logo-samandehi

شرکت طلوع دهکده جهانی روستا به شماره ثبت رسمی 2462 با هدف توسعه بازار تجارت الکترونیک در روستاها و فروش مستقیم تولیدات روستای در سرتاسر کشور با استفاده از بستر فضای مجازی شروع بکار نمود. فروشگاه روستا به آدرس roostap.ir  جزو زیر مجموعه شرکت دهکده جهانی طلوع روستا می باشد که مستقیما تولیدات روستای را توسط خود روستا نشینان در بستر اینترنت ارائه می کند.