فروش ویژه
12,000
شوید
شوید
15,000 تومان
فروش ویژه
7,000
گزنه
گزنه
8,000 تومان
فروش ویژه
23,000
نعناع
نعناع
25,000 تومان
فروش ویژه
19,000
سبزی جعفری
سبزی جعفری
20,000 تومان
فروش ویژه
22,500
سبزی آش
سبزی آش
24,000 تومان
فروش ویژه
7,000
مرزه
مرزه
8,000 تومان
فروش ویژه
36,000
سبزی شوید
سبزی شوید
36,000 تومان
فروش ویژه
36,000
سبزی جعفری
سبزی جعفری
36,000 تومان
گشنیز
گشنیز
8,000 تومان
نعنا خشک
نعنا خشک
13,300 تومان
شوید خشک شده
شوید خشک شده
9,200 تومان