فروش ویژه
23,000
شوید خشک
شوید خشک
25,000 تومان
نعناع خشک
نعناع خشک
30,000 تومان
برگه زرد آلو
برگه زرد آلو
20,000 تومان
فروش ویژه
29,000
جعفری خشک
جعفری خشک
30,000 تومان
نخود برشته
نخود برشته
20,000 تومان
فروش ویژه
105,000
گردو
گردو
107,000 تومان
فروش ویژه
18,000
پودر زنجبیل
پودر زنجبیل
20,000 تومان
کشمش پلویی
کشمش پلویی
24,000 تومان
فروش ویژه
72,000
کشمش سبز
کشمش سبز
80,000 تومان
کنجد
کنجد
22,000 تومان