فروش ویژه
23,000
شوید خشک
شوید خشک
25,000 تومان
نعناع خشک
نعناع خشک
30,000 تومان
برگه زرد آلو
برگه زرد آلو
20,000 تومان
فروش ویژه
29,000
جعفری خشک
جعفری خشک
30,000 تومان
نخود برشته
نخود برشته
20,000 تومان
پودر فلفل قرمز
پودر فلفل قرمز
10,000 تومان
فروش ویژه
18,000
پودر زنجبیل
پودر زنجبیل
20,000 تومان
پودر سیر
پودر سیر
15,000 تومان